Orderhantering

Beställningar i 3D-format

Tillverkningen går fortast ifall beställningen skickas som ett 3D-dokument med alla mått inkluderade. Då behöver vi inga enskilda 2D-ritningar för att genomföra arbetet.

Vi genomför alla arbeten konfidentiellt och tar informationssäkerheten på allvar. Vid behov kan vi även teckna sekretessavtal innan vi tar emot ritningarna.

Verktyget SheetWorks

I planeringsstadiet av produkten använder vi oss av datorprogrammet Amada SheetWorks. SheetWorks är avsett för 3D-planering och -visualisering, och är en del av programvaran SolidWorks.

SheetWorks är speciellt användbart vid tillverkningen av små serier och för framställning av prototyper.

Med hjälp av programmet kan vi minimera risken för fel, och bl.a. justera arbetets k-faktor. Grundligt förarbete i SheetWorks underlättar även programmeringen av våra maskiner.

Förutom STEP AP214-filer kan vi också ta emot komprimerade SolidWorks-filer producerade med verktyget Sheet Metal Features. Verktyget är specifikt avsett för utformning av plåtprodukter.

Frågor gällande orderhantering?
Ring Sebastian

Tel. +358 (0)44 727 1155

SHEETWORKS

  • 3D-planering
  • 3D-visualisering
  • tillverkning av små serier
  • framställning av prototyper

HSJ-GODKÄNDA FILFORMAT

  • STEP AP214-filer komprimerade
  • komprimerade SolidWorks-filer (Sheet Metal Features).

Frågor, expertis och offerter

Kontakta vår expert
på orderhantering!

Sebastian Forsbacka

Tel. +358 (0)44 727 1155
sebastian.forsbacka[a]hsj-products.fi