Övriga produkter och tjänster

Trådbockning

Vi bockar ståltråd med bockningsmaskinen Axis 3D. Vi kan framställa både två- och tredimensionella trådprodukter.

Vi tillverkar specialprodukter baserade på kundens behov och ritningar. Den automatiserade bockningen möjliggör en snabb och kostnadseffektiv tillverkning.

Övriga tjänster

Vi tar hand om hela tillverkningsprocessen redan från planerings- och programmeringsstadiet.

Förutom planering och tillverkning utför vi även:

  • Framtagning av prototyper
  • Produktutveckling
  • Sågning
  • Ytbehandling
  • Delmontering
  • Slutmontering
  • Leverans

För ytbehandling och leverans anlitar vi våra mycket pålitliga samarbetspartners.

HSJ-gaskärran

Vi tillverkar HSJ-gaskärran, ett användarvänligt hjälpmedel för att snabbt och säkert flytta gasflaskor.

Gaskärran gör hanteringen av gasflaskor säker och smidig. Under transporten låses flaskan fast i kärran med hjälp av en låsmekanism. Inga kedjor behövs.

Gaskärran minimerar risken för att flaskan ska välta omkull. Tack vare kärrans utformning kan den enkelt avlägsnas efter att gasflaskan blivit fastlåst i svetsvagnen.