Rörlaser

Med vår rörlaser skär vi rör och balkar effektivt med hög precision.

Vi erbjuder vårt kunnande redan i planerings- och utvecklingsstadiet, samt framställer vid behov 3D-ritningar av produkten.

3D-skärningar med rörlaser

Från och med januari 2017 använder vi oss av lasermaskinen TTM FL 300 3D.

Formen på laserhuvudet möjliggör 3D-skärning av rör och profiler. Programvaran i TTM FL 300 3D gör det även möjligt att göra komplexa skärningar: öppningar, skåror och andra detaljer.

Användning av rörlaser minimerar antalet arbetsskeden och behövda delar, vilket gör tillverkningsprocessen mer tids- och kostnadseffektiv.

Tack vare maskinens automation är det kostnadseffektivt att använda rörlaser också vid tillverkningen av små serier.

Kapacitet

Maximal materiallängd: 12,5 m

Maximal höjd och bredd:

  • Rund profil: 323,9 mm
  • Fyrkantig profil: 254 x 254 mm.

Maximal materialvikt: 60 kg/m

Kortsidan på rätvinkliga profiler, i-balkar och l-balkar bör i sin utformning passa in i en cirkel med diameter 323 mm.

Adress

HSJ-Products
Nybrännvägen 711
68930 Purmo